Zingen
tijdens covid-19

Zoals we allemaal weten, kwam er in maart 2020 een abrupt einde aan allerlei evenementen zoals koor- en orkestrepetities en concerten. Inmiddels zijn we vier maanden verder en wordt er weer een voorzichtig begin gemaakt met samenkomsten buiten, of in goed-geventileerde ruimten, met voldoende onderlinge afstand.

Ook het bestuur van The Carol Company is druk bezig met het bedenken en bespreken van mogelijkheden om de activiteiten zo snel mogelijk weer op te vatten; waarbij natuurlijk de veiligheid en gezondheid van onze musici en ons publiek vooropstaan.

Op dit moment kunnen we u nog geen concrete mededelingen doen, maar dat komt er wel aan – watch this space!

 

Als u meer wilt weten over de voorschriften voor koorzang, kunt u onder andere hier informatie vinden:

RIVM

Zie met name het kopje onderaan, “Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles”.

VirMus

Op deze site wordt informatie verzameld over de nieuwste onderzoeken in verband met musiceren ten tijde van de covid-19-pandemie.